Eskabud m500 Suure tugevusega Tsement tasandussegu

Kirjeldus

Kasutusotstarve:
ESKABUD M500 on välja töötatud betoonpõrandate katmiseks tasandamise eesmärgil, kui on nõutav kõrge kulumiskindlus ja äärmiselt sile põrand. Sobib tööstuslike, lao- ja muude üldkasutatavate objektide jaoks. Eriti sobilik lühikeste tähtaegade ja kiire tasandustöö vajaduse puhul nt poe või laopindadele. ESKABUD nakketugevusega M500 on suure kulumiskindlusega, tolmuvaba, üheaegselt põrandakate ja tasandussegu. Toode on niiskust tõrjuv ning sobilik kasutamiseks ka basseinide ehitamisel.

Aluspinna ettevalmistus:
Aluspind peab olema kuiv, kõva ja maha püsiv, puhastatud tolmust, tsemendipiimast, õlidest, rasvast , vana värvi jääkidest ja teistest naket nõrgendavatest ainetest. Aluspinna tõmbetugevus peab olema vähemalt 35 MPa.
Olemasolevad augud ja võimalike lekkide kohad täita ESKABUD M500 seguga 2 ööpäeva enne tasandustööde algust. . Nõrk või lahtine pealiskiht eemaldada lihvimisega või freseerimisega.
Enne ESKABUD M500 kandmist aluspind tuleb töödelda ESKABUD KRUNT kruntvärviga, kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu töödeldakse kaks korda. Enne tööde algust tuleb kaitsta seinad polüetüleenkilega.
Kihi paksus peab olema vähemalt 45 mm. Suure koormuse puhul tuleb teostada armeerimistööd.
Kui aluspinda puhastada pole võimalik või aluspind on ebatasane, tuleb paigaldada vahekiht ( polüetileenkile või hüdroisolatsioon ). Sellisel juhul kihi paksus peab olema vähemalt 40 mm.

Segu valmistamine:
Kuivsegu ( 25 kg ) segatakse aeglaselt veega (3- 3,5 1 l vett 1 kg segu kohta) ja segatakse ühtlase massi saavutamiseni, mille järel on ta kasutamisvalmis. Valmistamiseks kasutada puhast vett (t= +10…+25°C) . Segu kasutamise aeg 30 min. Liigne vesi põhjustab pragunemist ja vähendab segu tugevust, suurendab mahukahanemist kuivamisel.

Tööde teostamine:
Segu kantakse eelnevalt valmistatud aluspinnale ja jaotatakse ühtlaselt üle pinna, kontrollides kihipaksust majakate abil. Valatud massi ühtlustamiseks kasutatakse ogarulli või laia pahtlilabidat. Ühe ruumi tasandustööd tuleb teostada ilma vaheaegadeta. Isetasanduva segu paigaldamiseks tuleb korrata aluspinnal olemasolevad mahu- või temperatuuri kahanemise deformatsioonivuugid ( maksimaalselt lubatud vuukideta pind 30 m2,) . Ruumi jagamisel tuleb jälgida proportsiooni 1:2 .
Kui kihi paksus on 80-120 mm, tuleb lisada kruus tera suurusega 5-10 mm ( 12,5 kg 25 kg segu kohta )
10 tundi möödumisel tuleb niisutada ja katta kilega üheks ööpäevaks.

Kasutustingimused:
Tööde ajal ja segu kuivamise ajal aluspind tuleb kaitsta otsesest päikesest, sademetest, tõmbetuulest ja teistest ebasoodsamatest välistingimustest. Õhutemperatuur ja aluspinna temperatuur peab olema + 5…+ 25 °C. Valatud põrand on käimiskuiv alates 10 tunni möödudes. Põrandakatte võib paigaldada peale segu täielikku kuivamist , ehk 48 tundi , isetasanduvad segud -72 tundi ja polümeerkated 14 ööpäeva möödumisel.

Kasutamisohutus:
Valmistamisel ja kasutamisel tuleb kasutada hingamisteede, naha ja silmade kaitsevahendid. Segu sattumisel silma tuleb koheselt loputada rohke veega ning pöörduda arsti poole.

Säilitamistingimused:
Garantiitähtaeg kuivades oludes ja kinnises pakendis – 12 kuud .

Märkused:
Valmistamiskuupäev, partii number ja lisainformatsioon on märgitud toode pakendi küljel.

Lisainfo

Kulunorm

1,9 – 2,0 kg/m2 *1 cm

Niiskuskindlus

0,8 Mpa

Kihi paksus

20….120 mm

Kuivamiskiirus

3 mm ööpäevas

TOP