ILMAX 3130 Elastne plaatimisliim

Kategooria:

Kirjeldus

Kasutusotstarve:
Ilmax 3130 on mõeldud keraamilise-, klinker- plaatide, 60×60 plaatide, loodus – ja kunstkivi plaatide ja suuremate plaatide paigaldamiseks . Plaate võib paigaldada järgmistele aluspindadele- tsementsegudega krohvitud, betoon-, kergbetoon-, tellis-, vanade keraamiliste plaatidega- ja suure temperatuuri-kõikumisega pindadele kuivades, niisketes ja märgades ruumides ( ujulad, veereservuaarid, ostukeskused , kontorid, haiglad, trepikojad , külmkaamerad, ahjud, kaminad, fassaadid, rõdud , terrassid, soklikorrused, küttega põrandad.

Aluspinna valmistus:
Aluspind peab olema kuiv, kõva ja maha püsiv, puhastatud tolmust, tsemendipiimast, õlidest, rasvast , vana värvi jääkidest ja teistest naket nõrgendavatest ainetest. Aluspinda tuleb enne ilmax 6400 kandmist töödelda ilmax 4180 ( 4120,4100 ) kruntvärviga. Nõrga imemisvõimega aluspindade, OSB plaatide ja vana plaatide jaoks, vajalik kasutada kruntvärvi betoon-kontakt ilmax 4175.

Segu ettevalmistamine:
Kuivsegu segatakse aeglaselt veega (0,21…0,24 l vett 1 kg segu kohta) ja segatakse vispliga ühtlase massi saavutamiseni. Valmistamiseks kasutada puhast vett (t= +10…+25°C) . 5 minuti pärast segatakse segu korduvalt, mille järel on ta kasutamisvalmis. Segu kasutamise aeg on mitte rohkem kui 2 tundi.

Tööde teostamine:
Segu kanda pinnale hambulise plaatimiskammi sileda servaga, seejärel kammida segu üle hambulise servaga ( hammaste suurus peab tagama terve plaadi täiendamist seguga ja sõltub selle tagakülje suurusest, reljeefist ja kvaliteedist) . Segu pealekandmisel tuleb arvestada selle töötlemis- ja tardumis ajaga, seetõttu kanda segu ainult nii suurele pinnale, mida jõuab 15 minutiga plaatida. Plaatimis aega mõjutavad pinna absorptsioon, temperatuur ja ventilatsioon. Plaat asetada tihedalt segu pinnale ja kergelt liigutades suruda segusse. Segu ei tohi täita üle poole vuugi sügavusest, üleliigne segu eemaldatakse kohe.
Plaadi seguga nakkumise kontrolliks eemaldatakse plaat seinast või põrandalt ja vaadatakse tagumist külge. Hea nakke korral on plaadi tagumine külg kaetud seguga: seinaplaatide puhul vähemalt 60% ja põrandaplaatidel ja välistöödel 75%. Välistöödel plaatimissegu kanda ka plaadi tagaküljele. Plaatimist saab korrigeerida 15 minuti jooksul, seejärel plaaditud pinda tuleb kaitsta mehaaniliste vigastuste eest.

Kasutustingimused:
Tööde ajal ja segu kuivamise ajal aluspind tuleb kaitsta otsesest päikesest, sademetest ja teistest ebasoodsamatest välistingimustest. Õhutemperatuur ja aluspinna temperatuur peab olema + 5…+ 25 °C. Vuugivahed tehakse 12 tundi pärast seinaplaatide puhul ja ja 24 tundi pärast põrandaplaatide puhul, õhutemperatuuriga +20 °C ja õhuniiskusega 60%. Teistel tingimustel liimi kivistumine ja kuivamine võib muutuda. Täielik koormus plaaditud pinnale on lubatud 14 ööpäeva peale plaatimist.

Kasutamisohutus:
Valmistamisel ja kasutamisel tuleb kasutada hingamisteede, naha ja silmade kaitsevahendid. Segu sattumisel silma tuleb koheselt loputada rohke veega ning pöörduda arsti poole.

Säilitamistingimused:
Garantiitähtaeg kuivades oludes ja kinnises pakendis – 12 kuud .

Märkused:
Valmistamiskuupäev, partii number ja lisainformatsioon on märgitud toode pakendi küljel.
*arvestades materjali värvi ja paksust

Lisainfo

Vee kulu 25 kg kohta

5,25….6,0 l

Segu kasutamise aeg , mitte rohkem kui

2 t

Kihi paksus

2….10 mm

Kulunorm

2,6…8,8 kg/m2

Vuukide täitmine seintel

12 t

Vuukide täitmine põrandal

24 t

Nakketugevus

M150

Nihkumine

1,2 Mpa

TOP