ILMAX 5150 Põrandatasandussegu

Kirjeldus

Kasutusotstarve:
ilmax 5150 kasutatakse põranda tasandamiseks 10…100 mm paksuse kihiga. Sobib kokku kõikide tavakasutuses olevate liimide ja põrandakattematerjalidega . Välis- ja sisetööde jaoks.

Aluspinna valmistus:
Aluspind peab olema kuiv, kõva ja mahapüsiv, puhastatud tolmust, tsemendipiimast, õlidest, rasvast , vana värvi jääkidest ja teistest naket nõrgendavatest ainetest. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada. Enne ilmax 5150 kandmist aluspind tuleb töödelda ilmax 4180 ( 4120, 4100) kruntvärviga, hiljemalt 4 tundi enne tasandussegu kandmist.
Tasandussegu paksus peab olema vähemalt 45 mm
– krundi või kruusliiva alusel – seda tuleb hoolikalt tihendada, seejärel katta kahe polüetileenkile kihiga;
– musta või ebatasuste pinna peal, näiteks bituumen, õli jne ( segu kantakse vahepealse kihile )
– tasandamine soojustuse peal.

Segu valmistamine:
Kuivsegu segatakse aeglaselt veega (0,13…0,14 l vett 1 kg segu kohta) ja segatakse ühtlase massi saavutamiseni. Valmistamiseks kasutada puhast vett (t= +10…+25°C) . 5 minuti pärast segu segatakse korduvalt, mille järel on ta kasutamisvalmis. Segu kasutamise aeg mitte rohkem kui 1 tund. Suurte mahtude puhul on soovitatav kasutada küllaldase võimsusega trelli.
TÄHTIS! Liigne vesi põhjustab pragunemist ja vähendab segu tugevust, suurendab mahukahanemist kuivamisel.

Tööde teostamine:
Segu kantakse aluspinnale käsitsi või mehaanilisel viisil mikserpumbaga. Saavutatud segu jaotatakse ühtlaselt asuspinnal rihtlatiga ja vajadusel tihendatakse vibrolatiga. Suuremad pinnad tuleb jaotada ribadeks ( maksimaalselt lubatud vuukideta pindala 30m2, koridorite jaoks – 6m sammuga ) .

Kasutustingimused:
Tööde ajal ja segu kuivamise ajal aluspind tuleb kaitsta otsesest päikest, sademetest ja teistest ebasoodsamatest välistingimustest. Õhutemperatuur ja aluspinna temperatuur peab olema + 5…+ 25 °C. Valatud põrand on käimiskuiv 12 tunni möödudes. Põrandakatte võib paigaldada vähemalt 7 ööpäeva jooksul kuivamistingimustest ja kihipaksusest sõltuvalt ( normaalne õhutemperatuur on +20С ja õhuniiskus 60 % ) .

Kasutamisohutus:
Valmistamisel ja kasutamisel tuleb kasutada hingamisteede, nahka ja silmade kaitsevahendid. Segu sattumisel silma tuleb koheselt loputada rohke veega ning pöörduda arsti poole.

Säilitamistingimused:
Garantiitähtaeg kuivades oludes kinnises pakendis – 12 kuud .

Märkused:
Valmistamiskuupäev, partii number ja lisainformatsioon on märgitud toode pakendi küljel.

Lisainfo

Vee kulu 25 kg kohta

3,25….3,5 l

Segu kasutamise aeg , mitte rohkem kui

1 t

Kihi paksus

10….100 mm

Kulunorm

1,8 – 20 kg/m2 *1 cm

Käimiskuiv mitte varem kui

12 t

Nakketugevus

M150

TOP