ILMAX 6715 Kiirkivistuv tugevdus kiuga Isetasanduv segu

Kirjeldus

Kasutusotstarve:
ilmax 6715 kasutatakse ebatasaste ( kuni 60 mm kõrguste vahedega) mineraalpindade tasandamiseks sisetingimustes. Sobilik aluspind on betoon, tsement-liiva tasanduskiht, ka põrandakütte korral. Kasutatakse puit, kipsplaat, vinüül, keraamiliste plaadi jm materjalide all.

Aluspinna ettevalmistus:
Aluspind peab olema kuiv, kõva ja maha püsiv, puhastatud tolmust, tsemendipiimast, õlidest, rasvast , vana värvi jääkidest ja teistest naket nõrgendavatest ainetest. Aluspinna tõmbetugevus peab olema vähemalt 15 MPa.
Olemasolevad augud ja võimalike lekkide kohad täita tsement-liiva seguga. Nõrk või lahtine pealiskiht eemaldada lihvimisega või freseerimisega. Kihi paksuse määramiseks tuleb kontrollida aluspinna siledust. Enne tasanduskihi paigaldamist tuleb panna distantse tiheduse laiusega 5…10 mm mööda seinte , kolonnide, ja teiste vertikaalpindade , mis on vajalik deformeerimise kompenseerimiseks.
Enne ilmax 6715 kandmist aluspind tuleb töödelda ilmax 4190 kruntvärviga, kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu töödeldakse kaks korda. Enne tööde algust tuleb kaitsta seinad polüetüleenkilega.

Segu valmistamine:
Kuivsegu segatakse aeglaselt veega (0,20…0,21 l vett 1 kg segu kohta) ja segatakse ühtlase massi saavutamiseni mikseriga, mille järel on ta kasutamisvalmis. Valmistamiseks kasutada puhast vett (t= +10…+25°C) . Segu kasutamise aeg 20..30 min.
Vett ei tohi üle doseerida!

Tööde teostamine:
Segu valatakse aluspinnale käsitsi ( tööd tuleb alustada kõige kaugemast seinast ). Mass jaotatakse ühtlaselt üle pinna, kontrollides kihipaksust. Valatud massi ühtlustamiseks ja liigse õhku eemaldamiseks kasutatakse ogarulli või laia pahtlilabidat. Ühe ruumi tasandustööd tuleb teostada ilma vaheaegadeta. Isetasanduva segu paigaldamiseks tuleb korrata aluspinnal olemasolevad mahu- või temperatuuri kahanemise deformatsioonivuugid ( maksimaalselt lubatud vuukideta pind 30 m2, koridoride jaoks sammuga mitte rohkem kui 6 m) . Olemasoleva tasandussegu peale valamisel või mosaiikpõrandatel tuleb aluspind freseerida. Mitme kihiga valamisel tuleb lihvida, eemaldada tolmu jäägid, ja uuesti kruntida.

Kasutustingimused:
Tööde ajal ja segu kuivamise ajal aluspind tuleb kaitsta otsesest päikesest, sademetest, tõmmbetuulest ja teistest ebasoodsamatest välistingimustest. Õhutemperatuur ja aluspinna temperatuur peab olema + 5…+ 25 °C. Valatud põrand on käimiskuiv alates 3 tunni möödudes. Põrandakatte võib paigaldada peale segu täielikku kuivamist. Kuivamiskiirus on 3 mm/ööpäevas ( normaalne õhutemperatuur on +20 С ja õhuniiskus 60 % ) .

Kasutamisohutus:
Valmistamisel ja kasutamisel tuleb kasutada hingamisteede, naha ja silmade kaitsevahendid. Segu sattumisel silma tuleb koheselt loputada rohke veega ning pöörduda arsti poole.

Säilitamistingimused:
Garantiitähtaeg kuivades oludes ja kinnises pakendis – 9 kuud .

Märkused:
Valmistamiskuupäev, partii number ja lisainformatsioon on märgitud toode pakendi küljel.

Lisainfo

Vee kulu 20 kg kohta

4,0….4,2 l

Segu kasutamise aeg , mitte rohkem kui

20-30 min

Kihi paksus

2….60 mm

Kulunorm

1,4 – 1,5 kg/m2 *1 cm

Kuivamiskiirus

3 mm ööpäevas

Nakketugevus

M200

TOP