ILMAX THERMO Soe sein Soojusisolatsiooni krohvisegu

Kirjeldus

Kasutusotstarve:
Ilmax thermo Soe Sein kasutatakse mineraalpindade krohvimiseks : kerg- betoonist (sealhulgas silikaatkivist) ja keramsiitbetoonist plokid, telliskivi seinad, tsementi ja tsementideainel krohv, tasandussegud ja betoonist aluspinnad.
Soovituslik nii sise- kui ka välispindade tasandamiseks . Saab kasutada mitme kihina.
Ilmax thermo Soe Sein krohvi valmis pealiskihv peale lõppviimistluse omab dekoratiivse tera – struktuuri.

Aluspinna valmistus:
Aluspind peab olema kuiv, tugev ja stabiilne, puhastatud tolmust, roostest, õlidest, rasvast vana värvi jääkidest ja teistest mustustest, mis võivad takistada aluse imivõimet. Aluspinda tuleb enne ilmax thermo Soe seina kasutamist töödelda ilmax thermo 4180 kruntvärviga. Siledad betoonpinnad töödelda ilmax 4185 kruntvärviga. Majakate paigaldamine teostatakse sama seguga külmasildade vältimiseks.

Segu valmistamine:
Kuivsegu segatakse aeglaselt veega (0,52…0,58 l vett 1 kg segu kohta) ja segatakse 3 minuti jooksul ühtlase massi saavutamiseni. Valmistamiseks kasutada puhast vett (t= +10…+25°C) . 5 minuti pärast segu uuesti segada , siis on segu kasutamisvalmis. Segumassi kasutamise aeg on mitte rohkem kui 2 tundi.

Tööde teostamine:
Segu võib kantakse pinnale käsitsi metallist krohvi hõõrutiga või pahtlipritsiga. Käsitsi viimistlemisel, tehakse esimene kiht surveliigutustega, et aluspinnaga nakke tugevuse suurendada. Edaspidi kanda kiht majakite peale. Kihi paksus esimesel töödeldamisel 3…20 mm. Saab kanda mitu kihti. Iga järgmine kiht tuleb kanta 3…4 tundi peale eelmise kihti kandmist.
8-12 tundi järel majakad eemaldada, nende asukohad täita sama seguga. Tera – struktuuri saavutamiseks tuleb krohvisegu Ilmax thermo Soe sein uuesti kanda 1-2 ööpäeva pärast kihiga 3…5 mm ja hõõruda ringikujuliste liigutustega plastmass hõõrutiga. Ilmax thermo Soe sein saab olla kantud ka mehaanisel viisil.

Kasutustingimused:
Krohvimisel ja kuivamisel aluspind tuleb kaitsta otsesest päikest, sademetest ja teistest ebasoodsamatest välistingimustest. Õhutemperatuur ja aluspinna temperatuur peab olema + 5…+ 25 °C. Viimistlemist otsesel päikesepaistel ja kõva tuulega tuleks vältida. Värvimine tuleb teostada ainult silikaat -või silikoon-modifitseeritud värvidega mitte varem kui 3 ööpäeva pärast.

Kasutamisohutus:
Valmistamisel ja kasutamisel tuleb kasutada hingamisteede, nahka ja silmade kaitsevahendid. Segu sattumisel silma tuleb koheselt loputada rohke veega ning pöörduda arsti poole.

Säilitamistingimused:
Garantiitähtaeg kuivades oludes kinnises pakendis – 12 kuud.

Märkused:
Valmistamiskuupäev, partii number ja lisainformatsioon on märgitud toode pakendi küljel.

Lisainfo

Vee kulu 12 kg kohta

6,24…6,96 l

Segu kasutamise aeg

2 t

Kihi paksus

3…20mm

Kulunorm

3,9….4,4 kg/m2 *10mm

TOP